>> 10 JAAR SBWH <<

In 2022 viert de Stichting Brugwachtershuisjes het 10-jarig bestaan.

In het kader van dit jubileum voeren we dit jaar een aantal jubileumgesprekken. Gesprekken met personen en organsaties die in het bestaan van de stichting een belangrijke rol hebben gespeeld, op dit moment een bijdrage leveren aan het herbestemmen van brugwachtershuisjes of zij die een uitgesproken visie op het toekomstige gebruik van brugwachtershuisjes hebben. Alles om mooie verhalen op te halen die passen binnen de viering van 10 jaar Stichting Brugwachtershuisjes.

Jubileumgesprekken over de rol en belang van 10 jaar Stichtng Brugwachtershuisjes

SPOT ON !

  • SPOT ON! 12 brugwachtershuisjes verlicht
    “Wat gaat er voor jou verloren als het brugwachtershuisje in jouw buurt verdwijnt?”
    Deze vraag stellen we komende zomer in het kader van het project SPOT ON! aan omwonenden en wijkorganisaties in twaalf steden in het land