SPOT ON! verlicht in twaalf steden brugwachtershuisjes [Persbericht]

20 december 2022

PERSBERICHT (Rotterdam 20 december 2022)

SPOT ON! verlicht in twaalf steden brugwachtershuisjes

Met het onthullen van SPOT ON! Maastricht is het licht- en dichtkunstproject van de landelijke Stichting Brugwachtershuisjes voltooid. De stichting vestigt – ter gelegenheid van haar tienjarig bestaan – met het project SPOT ON! de aandacht op de betekenis en waarde van de brugwachtershuisjes. Ook wanneer dit industrieel erfgoed hun oorspronkelijke functie verliest omdat bruggen steeds vaker op afstand worden bediend.

In het kader van SPOT ON! zijn twaalf huisjes in verschillende steden verspreid over het land voorzien van licht- en dichtkunst. Geïnspireerd door omwonenden en betrokkenen schreven (stads)dichters een gedicht, passend bij het huisje van hun stad. De huisjes werden ieder voorzien van een dichtregel uit deze gedichten. Daarnaast heeft architectonisch vormgever Marco Broeders alle twaalf brugwachtershuisjes voorzien van een kleurrijk lichtkunstwerk. De huisjes zijn gedurende de wintermaanden verlicht.

In de gedichten komt de waarde die het brugwachtershuisje voor omwonenden, voorbijgangers en andere betrokkenen heeft tot uitdrukking. Van herinneringen aan vroeger tijden en vervoer over water tot een vertrouwd rustpunt in het huidige dagelijks leven; brugwachtershuisjes blijven op uiteenlopende manieren een letterlijk of figuurlijk baken voor de mens en omgeving.

De twaalf unieke lichtkunstwerken zijn het ontwerp van architectonisch vormgever Marco Broeders. Het kleurenpalet refereert overal aan dag en nacht, aan water en lucht, aan een geabstraheerd stedelijk landschap. Per stad ontstaat zo een specifiek kleurenpatroon dat het karakter van de stad of provincie en (cultureel gebonden) kleuren weergeeft. Broeders werkt onder de naam Co2RO en werd productioneel begeleid door Mothership

Verspreid over het hele land zijn brugwachtershuisjes voorzien van dichtregels van (stads)dichters en lichtkunst van Marco Broeders. Tezamen vormen deze steden het SPOT ON! project.

 •  Almere – Zuidersluis – Marlies van Eunen-de Boer
 • Apeldoorn – Deventerstraat – Herman Kattemölle
 • Den Bosch – Orthenbrug/ Camping Koffietent – Kerti Mulatság
 • Den Haag – Leeghwaterbrug – Nelly Lausberg, Insaf el Assouad, Khadija Inboek El Idrissi en Nahoud Douayry
 • Groningen – Plantsoenbrug – Myron Hamming
 • Haarlem – Catharijnebrug – Willemien Spook
 • Leeuwarden – Oosterbrug – Monique Buising
 • Maastricht – Sint Servaasbrug – Maarten van den Berg
 • Middelburg – Schroebrug – Aschwin van den Abeele
 • Rotterdam – Zaagmolenbrug – Edwin de Voigt
 • Utrecht – Abel Tasmanbrug/Muntplein – Rob H. Bekker
 • Zwolle – Schoenkuiperbrug – Sarah Lucassen – Schoenkuipenbrug

Uitgebreide informatie over de brugwachtershuisjes, de dichters en de gedichten is terug te vinden op  https://brugwachtershuisjes.nl/projecten/spot-on/

Over de Stichting Brugwachtershuisjes

Het project SPOT ON! is een initiatief van de Stichting Brugwachtershuisjes die zich sinds 2012 inzet voor herbestemming van leegstaande brugwachtershuisjes in Nederland. Bruggen worden meer en meer op afstand bediend en veel brugwachtershuisjes verliezen daardoor hun functie. Met als gevolg dat leegstand en verwaarlozing dreigt. In de 10 jaar dat de stichting Brugwachtershuisjes actief is hebben inmiddels ongeveer 100 huisjes een andere, nieuwe functie gekregen.