Doel van de stichting

Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doel om leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming te geven. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op markante plekken in een stedelijke of landelijke omgeving. De stichting heeft de overtuiging dat een positieve beleving van deze huisjes het beste gewaarborgd wordt door deze een nieuwe functie te geven. Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert dit hergebruik en biedt zo mogelijk ondersteuning bij het vinden en realiseren van nieuwe gebruiksmogelijkheden. Dit doet zij door:

 • deze website;
 • het beheren van brugwachtershuisjes;
 • het delen van kennis en ervaring;
 • het uitwerken van kansrijke concepten voor nieuwe bestemmingen;
 • het in contact brengen van initiatiefnemers met eigenaren van brugwachtershuisjes.

Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert hergebruik door:

 • het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en adviesdiensten
 • expertbijeenkomsten voor eigenaren
 • subsidie-aanvragen verzorgen voor eigenaren
 • verzorgen van artist impressions
 • het werken aan (herbestemmings)projecten
 • het vormgeven aan het beheer van herbestemde huisjes om eigenaren te ontzorgen