Privacy

De stichting Brugwachtershuisjes vindt de bescherming van uw persoonsgegevens erg belangrijk. Persoonsgegevens die u op deze site verstrekt kunnen door ons voor onze eigen doeleinden worden gebruikt. Deze gegevens zullen echter nooit verkocht of doorgegeven worden aan derden. U heeft bij wet het recht om op elk moment inzage en correctie van uw gegevens te eisen. U kunt u tevens verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor onze doeleinden. Laat het ons weten.

Een uitgebreide verklaring rondom de verwerking van persoonsgegevens vindt u in onze Privacyverklaring. Hierin lichten wij onder andere toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag. Dat doen wij aan de hand van de verschillende manieren waarop we persoonsgegevens verkrijgen.