Stichting Brugwachtershuisjes

Vanaf haar oprichting in 2012 is de stichting actief om eigenaren en potentiële gebruikers bewust te maken van de waarde van de kleine brugwachtershuisjes, die, door het op afstand bedienen van de bruggen, leeg komen te staan. Zij doet dit door het hergebruik van de huisjes te stimuleren. Dat kan tijdelijk zijn, met een cultureel programma, maar ook definitief door de huisjes te verhuren met een nieuwe functie, zoals kantoor- of kioskruimte. Inmiddels zijn door heel Nederland bijna 70 brugwachtershuisjes herbestemd en is de stichting uitgegroeid tot een landelijke expert op het gebied van hergebruik van brugwachtershuisjes.

De stichting stimuleert het behoud en hergebruik door:

  • deze website;
  • het beheren van brugwachtershuisjes;
  • het delen van kennis en ervaring;
  • het uitwerken van kansrijke concepten voor nieuwe bestemmingen;
  • het in contact brengen van initiatiefnemers met eigenaren van brugwachtershuisjes.