De mensen achter de stichting

Bestuursleden Stichting Brugwachtershuisjes


Marjan van Gerwen(voorzitter) kan worden getypeerd met de woorden kunst, cultuur, kansen creëren en Rotterdam. Ze werkt al jaren in de culturele sector, met name aan projecten en voor organisaties waar kunst en cultuur verbonden zijn met mensen en (verandering in) hun leefomgeving. Dat doet ze sinds 2018 vanuit Wartna & Van Gerwen. Brugwachtershuisjes zijn in de veranderende (stedelijke) omgeving opnieuw van betekenis omdat ze de geschiedenis van die plek (en de stad) kunnen verbinden aan het nu.
Willem van der Blom (penningmeester) Werkzaam in de financieel-administratieve dienstverlening (Maatschap Flat14). Vanaf het moment dat je al dan niet toevallig met brugwachtershuisjes in aanraking bent gekomen, ben je verkocht. Stuk voor stuk hebben zij een hoog knuffelbaarheidsgehalte. 1000 brugwachterhuisjes, 1000 kansen om dit stukje van ons cultureel erfgoed in leven te houden en nieuwe mogelijkheden te geven. Uit de serie zinnige dingen doen in de maatschappij naast je werk hoop ik van harte een bijdrage te kunnen leveren aan de doelstellingen van de Stichting Brugwachtershuisjes.
Lex de Jong (bestuurslid) heeft met UrbanBoost zijn eigen praktijk op het terrein van coöperatieve gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat de wens van de (toekomstige) gebruiker bij het ontwerp altijd centraal staat. Projecten variëren van het creëren van ontmoetingsplekken voor de buurt tot het adviseren over complex ruimtelijke vraagstukken rondom bijvoorbeeld transformatiegebieden. Placemaking en community building zijn belangrijke tools die Lex hierbij toepast. “Ik vond het een geweldig mooie gedachte om de huisjes een nieuwe functie te geven terwijl de vorm en historie bewaard blijft.” zegt Lex over zijn motivatie om zijn kennis in te willen zetten en daarmee de zichtbaarheid en de community van de stichting te vergroten.
Nicolette Zandvliet (bestuurslid) is senior jurist bij de brancheorganisatie van projectontwikkelaars (NEPROM). Als voormalig bewoner van een van de prachtige Leidse Hofjes, draagt zij het doel van de stichting een warm hart toe. “Erfgoed en de verhalen die daarbij horen, zijn waardevol en verdienen het goed te worden beheerd. Ook in een veranderende leefomgeving is het behoud van historische waarden van belang voor de beleving van omwonenden. En de kwaliteit van de buurt. Brugwachtershuisjes bieden daarbij mooie kansen. Omdat ze tot de verbeelding spreken. ”
Henri van Dun


Projectleiders
Lotti Hesper maakt als cultureel ondernemer sinds 2007 verwaarloosde plekken mooi. Opgeleid als architect met een sociaal hart doen brugwachtershuisjes haar hart sneller kloppen. Ze is mede-oprichter van Stichting Brugwachtershuisjes in 2012. Ze heeft veel ervaring met inventarisaties, culturele projecten en beheer van brugwachtershuisjes. Voor de komende jaren zet ze vooral in om haar kennis en ervaring via het Kennislab van de stichting te delen.
Frank Moerman legt als bouwkundig projectontwikkelaar en adviseur vanuit Frank Moerman Advies de verbinding tussen mensen, bouw en ruimte. Frank is onder de indruk van de zorgvuldigheid waarmee veel brugwachtershuisjes zijn ontworpen, en ziet ieder ongebruikt huisje als een prachtige kans om de belevingswaarde en de kwaliteit van de stad te vergroten.
Gooitske Zijlstra bedenkt als Aanjager en Waar(de)maker met passie eigen concepten, jaagt ze aan en maakt ze waar. Het fascineert haar hoe mensen in de (openbare) ruimte bewegen ten opzicht van de bebouwde ruimte. Waarom ze zo bewegen en waarom niet. Hoe en wat je eraan kunt veranderen. Ze gebruikt de methode Placemaking en City at Eye Level. De komende tijd gaat ze verkennen welke brugwachtershuisjes in provincie Overijssel staan en wat we daar als stichting mee kunnen. Eerder ontwikkelde ze het project Waar wacht je op?! met vijf Zwolse brugwachtershuisjes.

Vrijwilligers en sympathisanten
Sam van der Blom (vrijwilliger) werk als HR adviseur bij een organisatie die zich richt op online veiligheid en digitale identiteit. De herbestemming van brugwachtershuisjes fascineert haar omdat de huisjes, vaak leegstaand maar altijd met een verhaal en geschiedenis, zo weer bij kunnen dragen aan de maatschappij en de wijk. En de huisjes ruimte kunnen bieden voor bijvoorbeeld kunst en samenkomst en daarmee een nieuw verhaal en functie krijgen. Ze helpt mee met het verzamelen van de verhalen van de huisjes en plaatst deze op de website.
Wendy Maring (vrijwilliger) – is ondernemer, marketeer, reiziger en kunstenares. Haar missie is kleur brengen in het leven. Dit doet zij o.a. door tuinen te ontwerpen, anderen te motiveren en te schilderen. Zowel muren als schildersdoeken worden door haar van vrolijke kleuren voorzien. Wendy is gefascineerd door brugwachtershuisjes. Als kind al vroeg zij zich af ‘Wat doet die brugwachter daar eigenlijk?’. Ze ‘smult’ van brugwachters verhalen en gedichten die er zijn rondom bruggen en brugwachtershuisjes. Dagelijks rijdt zij langs verschillende leegstaande brugwachtershuisjes die ze graag ‘onder handen wil nemen’ zodat ze een tweede leven krijgen als mini-kantoor, coachingspraktijk, atelier, hotelkamer of expositieruimte.

Meer info over Wendy vind je op LinkedIn

Marah Wagner (vrijwilliger) focust zich als student architectuur aan de TU Delft op hoe de bebouwde omgeving sociaal impact kan maken. Brugwachtershuisjes bieden hier een uitkomst. De architectuur van de huisjes vertellen al verhalen over vroeger, door een nieuwe functie komen er weer nieuwe verhalen bij. De mogelijkheden zijn eindeloos en hiermee experimenteren is belangrijk voor een positieve verandering in steden. Ze zet zich binnen de stichting vooral in voor de mogelijkheden binnen Rotterdam.
Frans Krabbendam (vrijwilliger) is beroepsmatig actief op het gebied van vastgoed en grond en is werkzaam bij de gemeentelijke overheid, na eerdere activiteiten bij provincie en terreinbeherende organisaties. Na afronding van de post Hbo-opleiding Erfgoed en Ruimte deed hij de master Landschapsgeschiedenis in Groningen. Over deze studie zegt hij: “Het leert mij op een andere, veel bewustere manier te kijken naar het landschap. Ik zie nu veel meer.” In zijn scriptie onderzocht hij de relatie tussen de aanleg van spoorwegen in de 19de eeuw en (eigenaren van) landgoederen en buitenplaatsen. Frans is gefascineerd door plekken waar cultuurhistorie en infrastructuur elkaar raken. Herbestemming biedt de kans om het verhaal van zo’n plek te vertellen. Binnen het bestuur focust Frans vooral op vastgoed- en erfgoed aspecten.
Gerben van Dijk (sympathisant) is jaren gefascineerd door herbestemming van gebouwen. Hoe vinden we nieuwe functies voor oude gebouwen zodat ze weer iets goeds gaan bijdragen aan hun omgeving? Brugwachtershuisjes vormen een bijzondere groep binnen alle gebouwen die we in Nederland hebben. Klein, cruciaal en meestal in het oog springend. Het zou zonde zijn als de lege huisjes verpauperen of zelfs verdwijnen uit het straatbeeld. Ze zijn een belangrijke uiting van ons leven met water.