Stichting Brugwachtershuisjes zoekt nieuwe bestuursleden

21 juli 2021

Twee bestuursleden gezocht met expertise op gebied van communicatie, sociaal ondernemerschap en/of eigenaarskant van brugwachtershuisjes.

Wie zijn wij?
In Nederland staan naar schatting zo’n duizend brugwachtershuisjes. Een groot deel daarvan is leeg of wordt nauwelijks gebruikt. Dit komt omdat bruggen tegenwoordig op afstand worden bediend.
De Stichting Brugwachtershuisjes is opgericht om deze huisjes een tweede leven te geven, en zodoende dit onderdeel van ons erfgoed voor afbraak en verval te behoeden. De stichting heeft een landelijk netwerk en bereik en is gevestigd in Dordrecht. De stichting is een vrijwilligersinitiatief.
De beste manier om een indruk te krijgen over doel/werkwijze en stand van zaken van de stichting is een bezoek aan deze website en het bekijken van ons beleidsplan 2019-2022.

Wie zoeken wij?
Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vijf personen. Helaas gaan twee bestuursleden in de loop van dit jaar hun bestuurslidmaatschap beëindigen. Drie bestuursleden is aan de krappe kant, mede vanwege haar ambities en de landelijke betekenis die de stichting wil verstevigen.

Wij zoeken bestuurders die met gebruik van hun deskundigheid daar een rol in willen spelen.
Een specifieke deskundigheid waar de stichting naar op zoek is ligt op het gebied van communicatie.
Een communicatie-achtergrond, thuis in digitale mogelijkheden om doelgroepen te bereiken, een vlotte pen en bereid om hierin met vrijwilligers samen te werken. Allemaal kwaliteiten waarmee tezamen met overige betrokkenen in de stichting invulling gegeven kan worden om de nieuwe koers van de stichting verder te ontwikkelen.
Ook zou het mooi zijn een bestuurslid te verwelkomen met veel ervaring als sociaal ondernemer (maatschappelijke doelstelling en verdienmodel). Of iemand die de eigenaarskant van brugwachtershuisjes goed kent.

Het bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Onkosten, zoals reiskosten, worden vergoed.

Wat verwachten wij van u?
Primair een bestuurder die affiniteit heeft met het nut van instandhouding van cultureel erfgoed.
Buiten de algemene werkzaamheden als bestuurslid, speelt u vanuit het bestuur met name een rol in de wijze waarop de stichting zich middels de diverse communicatiekanalen presenteert naar de diverse doelgroepen, zowel in vorm als op inhoud.

Vanwege het vrijwillige karakter van de stichting leveren ook de bestuursleden vanuit een hands-on mentaliteit een actieve bijdrage aan de ambities van de stichting.

Wat bieden wij?
Een enthousiaste groep mensen om mee samen te werken.
Een afgebakend, uniek en tastbaar onderwerp.
Ongetwijfeld zorgen en gedoe, maar ook heel veel waardering.

Interesse/nadere informatie?
Neem contact op met voorzitter Marjan van Gerwen: marjan@brugwachtershuisjes.nl
Neem je telefoonnummer in de mail op als je graag telefonisch van gedachten wisselt.