Second opinion Stierenbrug Leiderdorp

20 september 2023

De Stichting Brugwachtershuisjes stelt zich ten doel om zoveel mogelijk brugwachtershuisjes te behouden door hiervoor een herbestemming te vinden.

Echter voordat er een nieuwe functie gezocht kan worden is het van belang in welke mate een brugwachterhuisje geschikt is voor herbestemming. Daarbij moet rekening gehouden worden met vele aspecten. Denk aan de toegankelijkheid – zo mag de deur niet achter de slagbomen liggen, de ligging, de staat van het onderhoud of het netto vloeroppervlak.

Zo is de stichting ook gevraagd een inventarisatie uit te voeren voor de gemeente Leiderdorp. Een eerder college van de gemeente had besloten het huisje bij de Stierenbrug te willen slopen. De huidige raad heeft het college echter gevraagd dit besluit nogmaals te bekijken en of het huisje geen andere functie zou kunnen krijgen.
Als een soort van ‘second’-opinion’ heeft de stichting de kennis en ervaring ingezet om de mogelijkheden ‘sloop’. ‘opknappen’ en ‘herbestemmen’ te onderzoeken en de resultaten hiervan verwoord in een aantal aandachtspunten voor de verschillende opties.

Mede op basis van dit rapport stelt het college – alle opties afwegende – dat sloop uiteindelijk de meest reele oplossing is.
(https://www.leiderdorpsweekblad.nl/nieuws/algemeen/88188/sloopkogel-nadert-voor-brugwachtershuisje-leiderdorpsebrug)

De stichting ziet het ook tot haar taak om eigenaren van brugwachtershuisjes te helpen bij maken van deze lastige keuzes.
Ondanks dat herbestemmen altijd het uitgangspunt is van de stichting, is het ook belangrijk realistisch te blijven.