Bestuurslid gezocht met affiniteit met de wereld van herbestemmen

11 mei 2022

In Nederland staan naar schatting zo’n duizend brugwachtershuisjes. Omdat bruggen tegenwoordig steeds vaker op afstand worden bediend verliest een groot deel van deze huisjes hun functie en komen leeg te staan.

De Stichting Brugwachtershuisjes (SBWH) heeft zich ten doel gesteld om deze huisjes een tweede leven te geven en op deze manier dit onderdeel van ons erfgoed voor afbraak en verval te behoeden. Veelal krijgt de stichting hiertoe de huisjes in bruikleen van de eigenaren om een passende invulling te vinden voor deze relatief kleine objecten. De stichting kan leunen op een groot landelijk bereik en netwerk van vrijwilligers.

Dit jaar viert de SBWH het 10-jarig jubileum, een belangrijke aanleiding om de stichting verder te professionaliseren en te werken aan onze zichtbaarheid. Omdat we met de stichting serieuze ambities hebben om de impact, zichtbaarheid en het aantal herbestemde huisjes te vergroten zijn we op zoek naar versterking binnen het bestuur.

Wie zoeken wij?
Wij zoeken iemand met een relevant netwerk en/of deskundigheid om de aanwezige expertise binnen de stichting aan te vullen en als geheel te versterken. Daarbij gaat de voorkeur uit naar iemand met kennis en ervaring binnen het domein van het sociaal maatschappelijk ondernemen.

De huisjes worden – omdat het vaak relatief kleine objecten betreft – tegen lage kosten aangeboden waardoor ze uitermate geschikt zijn voor sociaal maatschappelijke (buurt)ondernemingen en -initiatieven.

De werkzaamheden
Vanwege het vrijwillige karakter van de stichting leveren ook de bestuursleden vanuit een hands-on mentaliteit een actieve bijdrage aan de ambities van de stichting. Dit betekent dat het bestuurslid naast de algemene werkzaamheden ook vanuit het bestuur een actieve rol speelt in het realiseren van de doelstellingen van de stichting – zowel in vorm als op inhoud – gebruik makend van de verschillende kanalen en netwerken. Onderlinge taakverdeling binnen het bestuur wordt afgestemd aan de hand van aanwezige expertise, beschikbare tijd en kennis van de verschillende doelgroepen. De huidige bestuursleden besteden minimaal 4 uur per week aan diverse werkzaamheden voor de stichting en we verwachten dat een nieuw bestuurslid een vergelijkbare inspanning kan leveren.

Het bestuur vergadert 4 tot 6 keer per jaar. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Onkosten worden vanzelfsprekend vergoed.

Wat bieden wij?

  • Een groep enthousiaste vrijwilligers om mee samen te werken.
  • Een aansprekend en tastbaar onderwerp met unieke objecten.
  • Het kunnen werken aan het behoud van relevant erfgoed en het maatschappelijk herbestemmen van bijzondere ruimtes.

Interesse/nadere informatie?
Heb je interesse in de functie van bestuurslid bij de Stichting Brugwachtershuisjes stuur dan een e-mail met een korte motivatie en een CV naar voorzitter Marjan van Gerwen.
Voor nadere informatie kun je contact opnemen via hetzelfde e-mailadres om per mail of telefonisch van gedachten te wisselen.